Ai Marketing o: rekrutacja AI

Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja w rekrutacji

Wprowadzenie sztucznej inteligencji do niemal każdej dziedziny gospodarki sprawiło, że zmodyfikowane musiały zostać również systemy rekrutacji i selekcji pracowników poszczególnych branż i działów. HR wkroczył